Risultati ricerca

www.calpedel.it  
IN EVIDENZA DAI NOSTRI CATALOGHI
Solo articoli disponibili/ordinabili  


400807-001 DRV CD-ROM 40X IDE
[HPC MC00807001]
€ 83.27

301566-001 DRV,TAPE,100GB,LTO,INT
[HPC MC01566001]
€ 894.50

301567-001 DRV,TAPE,100GB,LTO,EXT
[HPC MC01567001]
€ 954.50

280279-001B DRV,TAPE,VS80,INT Bulk - Full warranty
[HPC MC0279001B]
€ 2125.00

303074-001 DRV,TAPE,LTO MSL LIB
[HPC MC03074001]
€ 2694.50

403707-001 DVD Drive 8x Multibay
[HPC MC03707001]
€ 238.00

403711-001 DRV DVD+RW MULTIBAY II
[HPC MC03711001]
€ 308.50

443904-001EXC DRV DVD +/-RW DL INCL BEZE
[HPC MC04001EXC]
€ 237.50

404012-1C0 DVD-RW DRIVE
[HPC MC040121C0]
€ 164.00

504941-001 DVD 6X BD WRITER SMD LSCRIBE S
[HPC MC04941001]
€ 564.00

504941-003 DVD 6X BD WRITER SMD LS E
[HPC MC04941003]
€ 596.00

504941-004 DVD 6x/8X BD Wrt SMD LS ExtEj
[HPC MC04941004]
€ 417.50

504941-200 DVD Drive 8X
[HPC MC04941200]
€ 287.50

605416-001 DVD RW LS
[HPC MC05416001]
€ 154.00

DVD 6X/32X COMPAQ 105771-001 S2 IV-D
[HPC MC05771001]
€ 244.46

305957-041 256MB 333Mhz PC 2700
[HPC MC05957041]
€ 110.00

506466-001 DVD Drive SATA 12.7 SF
[HPC MC06466001]
€ 179.50

506778-001 External DVD drive
[HPC MC06778001]
€ 111.50

706824-001 LTO6HH SAS MSL Drive
[HPC MC06824001]
€ 3899.50

190716-001B DRV,TAPE,AIT NEW RETAIL
[HPC MC0716001B]
€ 1203.00

407352-001 Ultrium 960 tape drive LTO3 full-height
[HPC MC07352001]
€ 2344.50

608221-001 DVD RW DL FX
[HPC MC08221001]
€ 83.05

608374-001 DRV ODD SATA DVD RW 9.5 SL
[HPC MC08374001]
€ 166.50

DVD-CD ROM ULTRA SCSI X32 HP 0950-3984, 120MS
[HPC MC09503984]
€ 321.21

C1113-69008 5.2GB 8X Optical Drive Mech,HP
[HPC MC11369008]
€ 1552.50

311663-001 200/400GB StorageWorks 460i
[HPC MC11663001]
€ 612.00

311663-002 DRV,TAPE,200GB,LTO,INT
[HPC MC11663002]
€ 747.50

311664-001 DRV,TAPE,200GB,LTO,EXT
[HPC MC11664001]
€ 1096.50

412515-001 300/600GB - SDLT600
[HPC MC12515001]
€ 4618.00

313076-027 DRV COMBO DVD/CDRW 24X
[HPC MC13076027]
€ 174.50

513197-001 DVD -R/RW 8X LightScribe Drive
[HPC MC13197001]
€ 139.00

513197-002 DVD MSD LS SATA w/be
[HPC MC13197002]
€ 141.00

513197-004 DVD-SMD 8X S.No8cm
[HPC MC13197004]
€ 101.50

513197-800 DVD 8X
[HPC MC13197800]
€ 248.00

613358-001 Blu-Ray Drive Combo LS DVD+/-RW Super Multi DL
[HPC MC13358001]
€ 309.00

413383-001 48x cd-rom drive
[HPC MC13383001]
€ 153.50

413809-002 DVD RW DL SM LS W/O Bezel
[HPC MC13809002]
€ 164.00

215390-001 DRV,DLT 100/200GB,INTERNAL
[HPC MC15390001]
€ 2679.50

215390-002 DRV,DLT 100/200GB,EXTERNAL
[HPC MC15390002]
€ 2013.50

215390-003 DRV,SDLT,110,INT,CN
[HPC MC15390003]
€ 2679.50

241566-003B DRV,TAPE,110/220,SDLT,HVD
[HPC MC1566003B]
€ 2661.00

416270-001 TAPE,DDS4 INTERNAL
[HPC MC16270001]
€ 567.00

416271-001 TAPE,DDS4 EXTERNAL
[HPC MC16271001]
€ 710.50

516352-001 DVD BD/DVDRW LS MH
[HPC MC16352001]
€ 257.50

616795-001 DVD Drive SATA 12.7 mm
[HPC MC16795001]
€ 226.00

616796-001 DRV DVDRW LS LTF SATA 12.7
[HPC MC16796001]
€ 214.50

417182-001 DVD Drive +/-R/RW DL
[HPC MC17182001]
€ 49.78

218575-001 DRV,TAPE,AIT 35,LVD,INT
[HPC MC18575001]
€ 548.00

218575-002 DRV,TAPE,AIT 35,LVD,HTPLG
[HPC MC18575002]
€ 705.50

419497-001 CD-RW/DVD-ROM Combo Drive
[HPC MC19497001]
€ 56.91

419498-001 DRV,DVDRW,SATA,16X,LS
[HPC MC19498001]
€ 59.09

C7200-69202 DLT8000 40/80Gb SCSI Drive
[HPC MC20069202]
€ 883.00

321168-001 DRV,CD,48X,IDE
[HPC MC21168001]
€ 154.00

122873-003 DRV,DAT,12/24GB,GRAY
[HPC MC22873003]
€ 445.00

122874-001 DRV, DAT,4/8GB-OPAL 295353-022
[HPC MC22874001]
€ 396.00

122875-001 DRIVE, AIT,35/70GB,INTERNAL 388504-021
[HPC MC22875001]
€ 717.50

122876-001 DRIVE, AIT,35/70GB,EXTERNAL 388507-031
[HPC MC22876001]
€ 452.00

24-62354-01-FC P GATE GC DVD-ROM
[HPC MC235401FC]
€ 40.50

DVD ROM COMPAQ 123925-001, SD-C2102, 2X per PRESARIO 1675 DRIVE
[HPC MC23925001]
€ 380.54

CD ROM 24X COMPAQ 123926-001 3C per Presario 1672
[HPC MC23926001]
€ 168.71

124124-001 DRV, DLT 7000
[HPC MC24124001]
€ 1132.50

126974-001 DRIVE,CD/DSKT,SLIMLINE
[HPC MC26974001]
€ 457.50

327921-001 DRIVE,CD,24X,IDE
[HPC MC27921001]
€ 308.50

328369-001 DRIVE,CD-ROM,IDE,TRAY,24X
[HPC MC28369001]
€ 155.50

128400-001 DRV, CD-ROM,24X,OPAL
[HPC MC28400001]
€ 151.50

192988-001B DRV,50GB,AIT,LIBRARY
[HPC MC2988001B]
€ 683.00

230203-001 DRV,TAPE,DAT20/40,HTPLG
[HPC MC30203001]
€ 692.00

530413-001 DVD+/-R/RW 16X LS SMD ExEj SAT
[HPC MC30413001]
€ 71.96

530414-001 DVD6x SATA
[HPC MC30414001]
€ 326.50

430784-003 DVD SM DL 12.7mm, HD-ROM
[HPC MC30784003]
€ 353.50

431409-001 DVD+-R/RW optical drive 8X speed
[HPC MC31409001]
€ 120.50

431410-001 DVD Drive RW
[HPC MC31410001]
€ 164.00

531420-009 DVD BD RW FX
[HPC MC31420009]
€ 100.50

231669-001 DRV,TAPE DLT,W/FAN
[HPC MC31669001]
€ 1795.50

432291-001 DVD RW DUAL LAYER multibay 1
[HPC MC32291001]
€ 328.50

232317-001 DRV,ZIP 250,CBN Blocked by logistic !
[HPC MC32317001]
€ 42.57

432973-001 DRV DVD RW DL LS SM PAV
[HPC MC32973001]
€ 164.00

233125-002 DRV,TAPE,110/220GB,SDLT
[HPC MC33125002]
€ 3537.00

333396-001 DRV DVD ROM 16/40X G4 CBN
[HPC MC33396001]
€ 60.85

433618-B21 DL320s Slim DVD/CDRW
[HPC MC33618B21]
€ 173.00

333747-001 DRV DAT72 SW PROLIANT INTE
[HPC MC33747001]
€ 570.50

333748-001 DRV DAT72 SW PROLIANT EXTE
[HPC MC33748001]
€ 1015.00

333749-001 DRV DAT72 SW PROLIANT HOTP
[HPC MC33749001]
€ 783.00

233825-001 DRV,SDLT,110/220GB,INT,CBN
[HPC MC33825001]
€ 2679.50

434102-B71 RECOVERY CD/DVD KIT FINLAND-SWEDEN-2C06
[HPC MC34102B71]
€ 55.45

435247-001 LTO3HH W/Mod 1/8G2/MSLG3
[HPC MC35247001]
€ 2217.00

335391-001 DRV,CD/RW 48X/24X CBT
[HPC MC35391001]
€ 104.50

F5535-60912B DVD-ROM & CD-RW combination
[HPC MC3560912B]
€ 318.00

535759-001 DRV COMBO BD
[HPC MC35759001]
€ 237.00

535760-001 DVD Drive
[HPC MC35760001]
€ 89.63

535816-001 ODD SATA DVD SM LS 12.7MM
[HPC MC35816001]
€ 196.00

636380-001 ODD SATA DVD
[HPC MC36380001]
€ 83.05

536415-001 DRV,DVD-ROM
[HPC MC36415001]
€ 109.00

536417-001 Blu-Ray Disk Drive DVD+/-R/RW
[HPC MC36417001]
€ 308.00

336431-9C0 DVD/CDRW 24X TEAC DW-224EA-59
[HPC MC364319C0]
€ 174.50

C6365-60002 DDS3 12-24GB DAT DR RK-RDY
[HPC MC36560002]
€ 848.50

336854-001 DRV,TAPE,ULTRIUM 215,HH,IN
[HPC MC36854001]
€ 1093.50

336855-001 DRV,TAPE,ULTRIUM 215,HH,EX
[HPC MC36855001]
€ 1238.50

C7369-24000 Drive F. Autoloader
[HPC MC36924000]
€ 720.00

436952-001 DVD/CD RW combo drive
[HPC MC36952001]
€ 220.00